Halduskohus otsustas Enefit Poweri kasuks: Konkurentsiameti järelevalvetasu nõue ei ole põhjendatud

Advokaadibüroo Ellex Raidla esindas Eesti Energia tütarettevõtet Enefit Power universaalteenuse hinnaregulatsiooni vaidluses ning universaalteenuse järelevalvetasu vaidluses Konkurentsiametiga. Tallinna Halduskohus leidis, et järelevalvetasu arvutus oli ekslik ning enam tasutud järelevalvetasu (koos intressidega) kuulub tagastamisele.

2022. aasta septembris rakendus nn universaalteenuse regulatsioon, mis kohustas Enefit Powerit müüma elektrimüüjatele kodutarbijate tarvis fikseeritud hinnaga elektrit.

Samal ajal jõustus ka regulatsioon, mis kohustas sh Enefit Powerit tasuma Konkurentsiametile nn järelevalvetasu. Konkurentsiameti korralduse kohaselt kohustati Enefit Powerit tasuma järelevalvetasu 1,18 miljonit eurot, mis moodustab suurusjärgus 1/3 Konkurentsiameti aastaeelarvest.

Halduskohus otsustas, et amet oleks pidanud küsima lisadokumente ja arvestama järelevalvetasu konkreetse universaalteenuse müügitulu pealt.

Kohus märkis, et kuna Enefit Powerile pandi universaalteenuse järelevalvetasu suurus paika maksimaalse lubatud müügitulu alusel, siis sisuliselt pidi elektritootja maksma järelevalvetasu ka sellise elektrienergia müügilt, mida universaalteenuse osutamiseks ei müüdud ega toodetud ning mis müüdi elektrimüüjatele muude kokkulepete alusel.

Ühtlasi kaasnes sellise tasu määramisega olukord, kus küsitud summa oli oluliselt suurem järelevalveks kulunud summadest. Kohus rõhutas, et järelevalvetasu regulatsiooni eesmärk ei saanud olla tekitada olukorda, kus konkurentsiameti kulude üheks suurimaks finantseerijaks on Enefit Power ning amet oleks seda korralduse andmisel pidanud ka mõistma.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Enefit Powerit esindasid Ellex Raidla partnerid Martin Mäesalu ja Martin Triipan ning vandeadvokaat Kevin Gerretz, neid abistasid advokaat Alan Paas ja jurist Miikael Tuus.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
kevin gerretz
Kevin Gerretz
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Martin Mäesalu
Martin Mäesalu
Partner / Eesti
Person Item Background
alan paas
Alan Paas
Advokaat / Eesti
Person Item Background
martin triipan
Martin Triipan
Partner / Eesti
Person Item Background
miikael tuus
Miikael Tuus
Jurist / Eesti