Eesti elektri- ja gaasipõhivõrguettevõtja esindamine erinevates äri- ning regulatiivsetes vaidlustes

Anton Sigal esindas Eesti elektri- ja gaasipõhivõrguettevõtjat erinevates äri- ning regulatiivsetes vaidlustes.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Anton Sigal

Partner / Eesti