Startup Estonia avaldas uued alustavale ettevõtjale vajalikud dokumendid

Alustava ettevõtja elu lihtsustamiseks ja kulude kokkuhoiuks lõi Startup Estonia koostöös Ellex Raidla ning teiste Eesti juhtivate advokaadibüroodega juriidiliste dokumentide näidised.

Startup Estonia veebis kättesaadav mudeldokumentide pakett sisaldab näiteks asutajate lepingu näidist, mis aitab alustavatel ettevõtjatel läbi mõelda asutajate rollid ja määrata osaluste suurused ning ka selle, mis juhtub, kui asutaja lahkub ettevõttest. Lisaks on olemas dokumendid, mis on abiks investeeringute kaasamisel nii konverteeritava laenu kui ka osaluste väljastamise vormis. Mudeldokumentidest leiab ka töö- ja optsioonilepingute näidiseid ning tehnoloogiaettevõtete jaoks loodud intellektuaalomandi üleandmise lepingu ja konfidentsiaalsuslepingu näidise.

Dokumentide uuendamist ja täiendamist eest vedanud advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat Antti Perli sõnas, et uuenduste kaudu võeti arvesse viimase kolme aasta jooksul toimunud muudatusi seadusandluses ning valdkonna parimas praktikas. “Näiteks avaldasime uue töölepingu, mis võtab arvesse viimaseid töölepingu seaduse muudatusi. Tegime konverteeritava laenu lepingust versiooni, mis sobib ka üksiku investoriga allkirjastamiseks. Muutsime oluliselt intellektuaalomandi üleandmise ja litsentseerimise lepingut, et see vastaks paremini intellktuaalomandi jaotusele tegelikus elus. Tegime uue versiooni cap table’ist, mida on ettevõtjal lihtsam kasutada varases faasis. Lisasime konfidentsiaalsuslepingust versiooni, mida saab kasutada juhul, kui ärisaladusi jagavad vastastikku mõlemad lepingupooled. Viisime investeeringut kaasava ettevõtja põhikirja mitmed sätted üle osanike lepingusse, et vähendada vajadust tõlkida läbirääkimistel tehtavaid muudatusi paralleelselt eesti ja inglise keelde.”

Dokumentide näidiste ettevalmistamisel osalesid lisaks Ellex Raidlale advokaadibürood Cobalt, Eversheds Sutherland, Hedman Partners, TGS Baltic, Sorainen and Triniti. Dokumentide koostamisse panustasid Njord and Fort Legal.

Ettevõtjale mõeldud näidisdokumentide pakett on kõigile tasuta kättesaadav Startup Estonia kodulehelt.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
antti perli
Antti Perli
Partner / Eesti