Regulētās nozares, Regulatory

Vide

Esam iesaistījušies daudzu vides normatīvo aktu sagatavošanā, kā arī nozari regulējošo  normatīvu pētījumos un projektos, kas saistīti ar ES vides regulējuma ieviešanu.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš vairāku gadu garumā ir guvis unikālu pieredzi vides tiesību jomā. Mūsu komanda ir bijusi iesaistīta desmitiem vides normatīvo aktu sagatavošanā, kā arī nozari regulējošo normatīvu pētījumos un projektos, kas saistīti ar ES vides regulējuma ieviešanu. Papildus tam mums ir plaša pieredze investoru un citu struktūru interešu pārstāvēšanā valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī tiesās saistībā ar prasībām attiecībā uz vides piesārņojumu, ražotāju atbildības piemērošanu, ietekmes uz vidi novērtējumu, videi nodarīto kaitējumu, atkritumu apsaimniekošanu, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un citiem vides tiesību jautājumiem. Mūsu ekspertus kā padomdevējus izvēlas vides revīziju, ražotāju atbildības un videi nodarītā kaitējuma jautājumu risināšanā.

Sazinies ar mums

Ilga Gudrenika-Krebs

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Inita Jurka

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Anete Puče – Dimitrovska
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Inese Freivalde
Vecākā juriste / Latvija
Person Item Background
Marats Golovkins, Dr.
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Ilga Gudrenika-Krebs
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Inita Jurka
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Ineta Kaņepe
Juriste / Latvija
Person Item Background
Zane Miglāne
Vecākā juriste / Latvija