2015–2016 õppeaasta Raidla & Partnerid fondi stipendiumikonkurss on avatud

Asutatud 2007. aastal Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid poolt eesmärgiga toetada iga-aastaselt Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Tänavu jaguneb Raidla & Partnerid fondi stipendiumideks eraldatud 12 000 eurot järgmiselt:
  • Kaks 1 500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe läbinud kahele õpitulemuste poolest edukamale üliõpilasele;
  • Kaks 1 500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli magistriõppe esimese aasta õppekava läbinud kahele õpitulemuste poolt edukamale üliõpilasele;
  • Üks 1 500 euro suurune stipendium antakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanule, kes on asunud õppima välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes või Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuse- või magistriõppe viimase aasta tudengile, kes soovib järgmisel õppeaastal välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse astuda;
  • Üks 1500 euro suurune stipendium antakse Tartu Ülikooli IT-õiguse magistriõppe läbinud õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele;
  • Neli 500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli 23. Williem C. Vis rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmetele;
  • Neli 250 euro suurust stipendiumi antakse 19. Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna liikmetele.
Bakalaureuseõppe tulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe õppekava täitnud 100% ulatuses taotluse esitamisele eelnenud õppeaastal nominaalse õppeaja jooksul ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid Eestis või välisriigis. Magistriõppe esimese aasta tulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli magistriõppe esimese aasta õppekava täitnud 100% ulatuses taotluse esitamisele eelnenud õppeaastal ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid Eestis või välisriigis.
Õpitulemuste eest ei saa stipendiumit isik, kes on juba saanud Raidla&Partnerid fondi stipendiumi õpitulemuste eest. Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks ei saa stipendiumit isik, kes on juba saanud Raidla&Partnerid fondi stipendiumi õpitulemuste eest.
 
Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks võivad stipendiumi taotleda nii Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetajad, kes on juba välisriigis magistriõppesse astunud kui ka need Tartu Ülikooli tudengid, kes plaanivad seda järgmisel õppeaastal teha. Viimasel juhul makstakse stipendium stipendiaadile välja siis, kui Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ on kätte saanud dokumendi, mis tõendab stipendiaadi immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes.
 
Stipendiumi taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
a) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet;
b) dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis või välisriigi ülikoolis taotluse esitamise ajal;
c) bakalaureuseõppe tulemuste eest stipendiumi taotlemisel õppetöö tulemusi kajastav dokument ja tõend selle kohta, et õppetöö tulemused saavutati nominaalse õppeaja jooksul. Magistriõppe esimese aasta tulemuste eest stipendiumi taotlemisel tuleb esitada magistriõppe esimese aasta õppetöö tulemusi kajastav dokument;
d) välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel eelmise õppeaasta või õppeastme (st bakalaureuse- või magistriõppe) tulemusi kajastav dokument;
e) välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel motivatsioonikiri (pikkusega maksimaalselt üks lehekülg), milles taotleja selgitab oma motivatsiooni välisriigi ülikoolis valitud õigusteaduse õppeprogrammi läbimiseks, kirjeldab lühidalt oma tulevikueesmärke ja põhjendab, miks valitud õppeprogrammi läbimine on Eesti kontekstis oluline;
d) välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel dokument, mis tõendab immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes (kui taotleja ei ole taotluse esitamise ajal välisriigi ülikoolis magistriõpet alustanud, siis tuleb vastav dokument esimesel võimalusel hilisemal ajahetkel esitada, kuna stipendiumi väljamakse tehakse eelnimetatud dokumendi alusel);
 
Halduskogu on 5- liikmeline: prof. Irene Kull, prof. Kalle Merusk, dr. iur Ants Nõmper (esimees), dr. iur Jüri Raidla ning allfondi stipendiaat ja büroo advokaat Gerda Liik. Lisainformatsioon on kättesaadav Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ veebilehelt www.raidlaellex.ee.