Andrus Kluge edukas esindamine vaidluses Moskva Pangaga

Ellex Raidla  meeskond esindas Krediidipanga juhti, Andrus Kluget vaidluses Moskva Pangaga, mille osas tegi 15. septembril  Riigikohus Kluge osas positiivse otsuse. Ellex Raidlai meeskonda juhtis partner Ants Nõmper koostöös advokaatidega Martin Mäesalu ja Maret Kruus.

Kohtuvaidlus sai alguse sellest, et Moskva Pank ei nõustunud Andrus Kluge poolt avaldatud tõesete väidetega, mille kohaselt püüdis Moskva Pank eri viisidel ja korduvalt saada ligipääsu Krediidipanga klientide pangasaladusega kaitstud andmetele. Mispeale nõudis Moskva Pank kohtus vastava väite ümberlükkamist. Nii maakohus- kui ka ringkonnakohus nõustusid aga Andrus Klugega, et Moskva Pank on üritanud saada ligipääsu Krediidipanga klientide pangasaladusega kaitstud andmetele. Samuti kinnitas seda seisukohta Riigikohus, jättes Moskva Panga kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata.

Krediidipank on asutatud 1992. aastal, omades kontoreid üheteistkümnes Eesti linnas ning Riias.

 
Lisainformatsioon Äripäeva artiklis.