Ants Nõmper ajakirjas Eesti Arst – Meditsiiniõiguslik tagasivaade aastale 2015

Ellex Raidla partner Ants Nõmper kirjutab väljaandes Eesti Arst 2015. aasta olulisematest seadusemuudatustest ja kohtulahenditest. Seoses alaealiste abordi teemaga kehtib alates eelmise aasta märtsist regulatsioon, mille kohaselt lähtub tervishoiutöötaja olukorras, kus alaealine naine ei ole nõus kaasama otsustusprotsessi oma vanemat või kui vanema seisukoht on vastuolus naise huvidega, raseduse katkestamisel naise enda nõusolekust.
 
Samuti jõustus eelmise aasta 1. märtsil täiesti uus siirdamise seadus – rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus. Euroopa õigusest tulenevalt oli tarvis uuendada siirdamise korraldust Eestis ning täpsustada tegevuslubadega seonduvat.
 
Kohtuvaidluste poolest, kus tervishoiuteenuse osutajad vaidlesid Eesti Haigekassaga ja patsiendid vaidlesid tervishoiuteenuse osutajatega, on möödunud aasta olnud väga põnev. Kui mitu vaidlust said eelmisel aastal lõpu, siis mõned kestavad veel edasi, sest tervishoiuteenuse osutajad on otsustanud vaidlustada mõned asjad Riigikohtuni välja. Seetõttu võib öelda, et Eesti kohtud on jätkuvalt seisukohal, et Eesti Haigekassa poolt haiglavõrgu arengukava haiglate eelistamine ravi rahastamise lepingute sõlmimisel on õiguspärane.
 
Alanud 2016. aastalt ootab autor, et Riigikogu tühistaks tervishoiuteenuse reklaami keelu, kuna see pärsib meditsiini arengut.
 
Täismahus artiklit saab lugeda siin.