Ants Nõmper ajakirjas Eesti Arst – Meditsiiniõiguslik tagasivaade aastale 2016

Ellex Raidla partner Ants Nõmper kirjutab väljaandes Eesti Arst mittesüülise vastutuse projektist.
 
Eelmisest aastast sai Eesti jaoks peenhäälestuse lõppemise ja uute alguste aasta. Juhterakonna vahetumise tõttu sai ilmselt ka Sotsiaalministeeriumis tolm maha pühitud nii mõneltki toppama jäänud projektilt, millest üks olulisemaid oli kahtlemata mittesüülise vastutuse projekt.
 
Sotsiaalministeeriumis välja töötatud tervishoiuteenuse osutajate vastutuskindlustuse seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohaselt on praegusel olukorral kolm puudust:
  • Esiteks ei kaitsvat vabatahtlik vastutuskindlustuse süsteem patsienti piisavalt.
  • Teiseks ei soodustavat süüline süsteem ohujuhtumite ja ravivigade dokumenteerimist.
  • Kolmandaks olevat välditavate ravitüsistuste ja ohujuhtumite registreerimise, analüüsimise ja ennetamise süsteem ebapiisav.
Tegelikult on kõikide nende puuduste ühine juurpõhjus see, et tulenevalt inimese olemusest oleme kõik kidakeelsed oma eksimusi üles tunnistama ja seda eriti siis, kui teame, et ülestunnistusele järgneb tagajärg. Seega tuleks seada eesmärgiks vähendada omaalgatuslike ülestunnistuste ja teadaandmistega kaasnevaid negatiivseid mõjusid ehk lihtsamalt öeldes vähendada arsti vastutuse riski olukorras, kus ta enesekriitiliselt oma tegevusest kellelegi teada annab. Mida kavandatud süsteem arsti vastutuse jaoks kaasa toob?
 
Loe täismahus artiklit SIIN.