Ants Nõmper: Andmekaitseseadusega kaasnevad suured trahvid on müüt

Tänavu kevadel võttis Euroopa Parlament vastu andmekaitse üldmääruse, mis annab tarbijate kätte kontrolli oma andmete kasutamise ja talletamise üle. Ettevõtjad peavad juba uuel aastal hakkama valmistuma määruse jõustumiseks, et tagada 2018. aastal kehtima hakkavate nõuete täitmist.
 
Andmekaitse üldmäärus puudutab Eestis kõiki. Määrusega peavad arvestama nii need ettevõtjad, kes on Eestis registreeritud, kui ka need, kes pakuvad Eestis oma teenuseid ja kaupu näiteks e-kaubanduse teel. Lisaks peavad määrusega arvestama need ettevõtjad, kes alles plaanivad Eestis äritegevust ja kes näiteks sellel eesmärgil uurivad Eestis tarbijate käitumist ehk profileerivad kliente.
 
Ettevõtjale 6 vajalikku punkti:
 
  1. Veendu, et andmete töötlemiseks oleks määrusekohane õiguslik alus olemas (nt korrektne nõusolek või ehk piisab ka määrusekohasest õigustatud huvist). Andmed, millel pole seaduslikku alust, tuleks kustutada.
  2. Juuruta vastutustundlikku andmete töötlemist määruses toodud andmekaitse põhimõtete järgi, tööta välja isikuandmete töötlemise juhendid, vajadusel nimeta andmekaitseametnik ning tõsta töötajate teadlikkust seoses andmekaitsega. Seejuures silmas pidades võimekust tõendada määrusest kinnipidamist.
  3. Uue töötlemise viisi või tehnoloogia arendamisel veendu, et see oleks vaikimisi privaatsust arvestav, mis tähendab, et sellega on arvestatud juba arendusdokumentides.
  4. Koosta või täiendada isikute privaatsust puudutavaid teavitusi ja vii andmete töötlemine kooskõlla määrusega.
  5. Valmistu täitma oma kohustusi seoses andmesubjekti laiendatud õigustega (nt õigus andmete ülekandmiseks või kustutamiseks).
  6. Koosta juhised, et andmekaitse reeglite rikkumisel oleks võimalik kiiresti reageerida ja vajadusel sellest õigel ajal teavitada järelevalveasutust ja/või andmesubjekti.
 
Paljud konsultandid on püüdnud oma teenuste müümise eesmärgil hirmutada ettevõtjaid andmekaitseseaduse määrusest tulenevate suurte trahvidega, kuid tegelikult Eesti jaoks ei tähenda määrusele üleminek otseselt ülisuuri trahviühikuid.
Loe lisaks siit.