Äripäev AS-i esindamine kohtuvaidluses Reformierakonnaga

Ellex Raidla partner Ants Nõmper esindas Äripäeva kohtuvaidluses Reformierakonnaga. Kohtuvaidlus puudutas artikleid, mis paljastasid Reformierakonna koostöö salapärase firmaga Fidenter, mille omanikuks oli Šveitsi privaatpanga klient ja kellega koostööd üritas Reformierakond varjata.
 
Reformierakond esitas 2012. a mais ilmunud artiklitest ajendatuna Äripäeva vastu hagi. Oma 15. oktoobri 2012. a otsusega rahuldas Harju maakohus Reformierakonna hagi osaliselt. Kohtunik jõudis kohtuvaidluses järeldusele, et Äripäeva ajakirjanikud käitusid heauskselt ja eetiliselt ning Reformierakond üritas oma tegevusega avalikkust eksitada, mis on ohtlik sõnavabadusele.
 
Ants Nõmperi kommentaar kohtuotsusele: "Valitsuspartei katsed suukorvistada meediat kukkusid läbi ja sellest sai ilmselt Reformierakond ka ise aru ning loobus otsuse edasikaebamisest. Sisuline vaidlus kohtus käis 4 küsimuse üle ja lõppes tulemusega 3:1 Äripäeva kasuks. Veelgi olulisem on kohtu selgitus oma otsuses, et oma tööd professionaalselt tegeval ajakirjanikul on jätkuvalt Eesti Vabariigis õigus anda hinnanguid poliitikute tegevusele ja sellised hinnangud on kohtu kaitse all. See on väga oluline sõnum ühiskonnale ajal, kus võim üritab teisitimõtlejaid igal võimalusel naeruvääristada või tasalülitada," kommenteeris Nõmper.
 
Samal teemal: