AS Estonian Air esindamine kohtuvaidluses Novatours OÜ-ga

Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat Arne Ots ning advokaat Marika Kütt nõustasid ja esindasid AS-i Estonian Air vaidluses reisikorraldusettevõtte Novatours OÜ-ga. Kohtuasi seondus AS-i Estonian Air nõudega Novatours OÜ vastu hüvitada reisijate eest hoolitsemise kulutused, mis tekkisid Tallinn-Heraklion suuna lendude hilinemise tõttu 2011. aasta septembris ja oktoobris.
 
Pooltevaheline tšarterveoleping sisaldas tingimust, mille kohaselt reisijate eest hoolitsemise kulutused pidi lõppastmes kandma reisikorraldaja. Novatours OÜ keeldus aga AS-ile Estonian Air kulutuste hüvitamisest ja väitis, et viidatud tingimusele olevat lepingueelsete läbirääkimiste käigus antud kirjapandust teistsugune tähendus.
 

Maakohus ja ringkonnakohus leidsid, et vaidlusalusele tingimusele lepingus kirjapandust teistsuguse tähenduse andmine polnud tõendatud ning rahuldasid AS-i Estonian nõude. Riigikohus jättis Novatours OÜ kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata ning AS-ile Estonian Air positiivne lahend jõustus.