AS-i Sarbuss nõustamine seoses meedias avaldatud ebaõigete andmete ümberlükkamisega

Ellex Raidla partner Ants Nõmper  nõustas AS-i Sarbuss vaidluses, mis puudutas AS-i Sarbuss kohta ebaõigete andmete avaldamist meedias. Vaidlus lõppes AS-i Sarbuss jaoks edukalt kohtuvälise kokkuleppega, mille alusel ebaõigeid andmeid avaldanud ettevõte kohustus avaldama vaidlusaluses ajalehes teate, milles lükkas ebaõigeid andmed ümber ning vabandas.