AS-i Silmet Grupp nõustamine aktsiate müügil Molycorp Inc.-ile

Ellex Raidla nõustas Aktsiaseltsi SILMET GRUPP Aktsiaseltsi SILMET suurosaluse müüki Molycorp Inc.-ile. USA kontsern Molycorp Inc. omandas 90% Aktsiaseltsi SILMET aktsiatest, tehingu väärtus on ligikaudu 63 miljonit eurot. Senise suuromaniku Aktsiaseltsi SILMET GRUPP omandusse jääb edaspidi 10% ettevõtte aktsiatest.

Ellex Raidla meeskonna töö sisaldas kogu lepingute paketi (sh aktsiate müügileping, aktsionäride leping, võõrandamiskeelu leping, ülemineku aja teenindusleping) ettevalmistamist ja läbirääkimist. Samuti valmistasime ette olemasolevate aktsionäride ostueesõigusest loobumiseks vajalikud dokumendid ja protseduurid. Kuna suur osa lepinguid olid allutatud New York´i õigusele, siis oli Aktsiaselltsi SILMET GRUPP kaasnõustajaks USA advokaadibüroo Squire Sanders. Projekti meeskonda juhtis partner Jüri Raidla ja sinna kuulus advokaat Gerda Liik.

Nimetatud ostuga saab Molycorp Inc. esimese tootmisbaasi Euroopas ning ühtlasi ka kahekordistab ettevõtte senist haruldaste muldmetallide aastast  tootmisvõimsust ligikaudu 3 000 tonnilt 6 000 tonnile. Aktsiaselts SILMET annab tööd ligikaudu 550 töötajale.

USA-s Colorados asuv Molycorp Inc. on ainuke haruldaste muldmetallide oksiidide tootja läänepoolkeral ning toodab käesoleval ajal ligikaudu 3000 tonni kaubanduslikke haruldasi muldmetalle aastas.

Kirde-Eestis tegutsev Aktsiaselts SILMET on üks Euroopa suurimaid haruldaste metallide ja haruldaste muldmetallide tootjaid. Ligikaudu 550 töötajaga ettevõtte tootmine hõlmab kolme vabrikut: haruldaste muldmetallide vabrik, haruldaste metallide vabrik ning metallurgiavabrik. Silmeti haruldaste muldmetallide aastatoodangu maht ulatub 3 000 tonnini,  haruldastel metallidel 700 tonnini.