AS-i Solaris Keskus ja Solaris Kino OÜ nõustamine seoses Solaris kino müügiga Forum Cinemas AS-ile

Ellex Raidla nõustas AS-i Solaris Keskus ja Solaris Kino OÜ-d ettevõtte üleminekut ning kinoruumide pikaajalist üüri puudutavate lepingute ettevalmistamises seoses Solaris Kino müügiga Forum Cinemas AS-ile.
Tehingu jõustumise eelduseks on vastava loa saamine Konkurentsiametilt.