Autolivi nõustamine aktsiaseltsi Norma aktsiate ülevõtmispakkumisel ja ühinemisel

Ellex Raidla nõustas Autoliv kontserni aktsiaseltsi Norma aktsiate omandamisel. Tehing, maksumusega ligikaudu 38,2 miljonit eurot, hõlmas Norma ülevõtmist Autolivi 100%-lise tütarühingu AS Automotive Holding poolt avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus, vähemusaktsionäride squeeze-out´i ning Norma ja Automotive Holding ühinemist.

Büroo töö sisaldas nõustamist ülevõtmispakkumise eelteate, teate ja  prospekti, aktsiate müügilepingu, laenulepingu, korporatiivdokumentide ja ühinemislepingu koostamisel, samuti suurinvestorite tagasivõtmatute nõusolekute kooskõlastamist. Projekti teostas partner Raino Paron.