BLRT Grupp AS-i esindamine aktsiate omandiõiguse vaidluses

Ellex Raidla partner Arne Ots ning advokaat Neve Uudelt esindasid edukalt BLRT Grupp Aktsiaseltsi aktsiaid omandanud isikut kahes vaidluses, milles aktsiaid müünud isikud (hagejad) nõudsid ostjalt aktsiaid tagasi, tuginedes tehingute kehtetusele.
Hagejad väitsid, et nad olevat olnud asjatundmatud ja müünud aktsiad ostjale turuhinnast oluliselt madalama hinnaga, mida ostja hagejate väitel heade kommete vastaselt ära kasutas. Kummagi hageja positsioon kohtus tõendamist ei leidnud ja hagid jäid rahudamata.