Chambers & Partners ning Legal 500 andsid Ellex Raidlale kõrgeima tunnustuse

Maailma suurimad õigusturgude analüüsi teostavad ettevõtted Chambers & Partners ning Legal 500 avalikustasid 2017. aasta õigusturgude ülevaated, mille kohaselt sai Ellex Baltikumi advokaadibüroode seas esimese koha.
 
Chambers & Partners hindas Ellexit kõrgeima ehk Tier1 tunnustusega 26 valdkonnas (kokku hindab Chambers & Partners 31 valdkonda).
Chambers on mainekaim õigusteatmik, mille õigusülevaade pakub Euroopa 51 jurisdiktsiooni õigusturgude süvaanalüüsi, selgitades advokaatide ja nende klientidega tehtud intervjuude kaudu välja juhtivad advokaadid ja õigusbürood.
 
Vaata Chambers Europe’i hinnanguid Ellex Raidlale siit: http://www.chambersandpartners.com/guide/europe/7/78/1
 
Legal 500 tunnustas Ellex Raidla kõiki valdkondi Tier1-ga, mis on advokaadibüroode kõrgeim tunnustus. Võrreldes eelneva aastaga tõusid Ellex Raidla valdkondadest esikohale ka konkurentsiõigus ja riigiabi ning tööõigus.
The Legal 500 on sõltumatu õigusturge hindav väljaanne, mis analüüsib advokaadibüroosid rohkem kui sajas õigusruumis üle maailma.
 
 
9 1