Creditstar Groupi võlakirjaemissiooni nõustamine

Creditstar Group emiteeris 2010. a juulis 2 miljoni euro ulatuses võlakirju lunastamistähtajaga 8. detsember 2011. Emissiooni käigus märkisid võlakirju kokku kolme riigi investorid, neist ligi pooled on Eesti erainvestorid. Võlakirjade tagatiseks pantis Credistar Group tütarettevõtja SMS Laen AS tema poolt väljastatud tarbijakrediitidest tulenevad nõuded klientide vastu. Ellex Raidla määrati tagatisagendina investorite huvisid kaitsma.

Büroo töö hõlmab tagatisagendi ülesannete täitmist seoses CreditStar Groupi poolt emiteeritud võlakirjadega ning sisaldas selleks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamist, sealhulgas võlakirjade tingimuste analüüsi ning täiendamist, tagatisagendilepingu ettevalmistamist ning nõuete pandilepingu ettevalmistamist. Projekti teostas partner Sven Papp.

Creditstar Group on 2010 aastal loodud emaettevõte, kuhu kuulub SMS Laen AS Eestis ja Creditstar Finland Oy Soomes. Grupis töötab kokku 21 inimest kes teenindavad enam kui 75 000 klienti. SMS Laen AS teenis 2009. aastal puhaskasumit 17,1 miljonit krooni, omakapital ja bilansimaht 2009. aastalõpuseisuga moodustasid vastavalt 74,0 ja 148,2 miljonit krooni. Ettevõtte hinnanguline turuosa Eesti paindlike väikelaenude turul on ca 50%.