Eesti Autorite Ühingu nõustamine vaidluses STV ja Starmaniga

Ellex Raidla nõustas Eesti Autorite Ühingut vaidluses AS-iga STV ja Aktsiaseltsiga Starman, mis päädis osapooltevahelise kompromissi sõlmimisega. Eesti Autorite Ühing esitas hagiavalduse Starmani ja STV vastu kahjuhüvitise väljamõistmise ning televisiooniprogrammide kaabellevivõrgus taasedastamisest hoidumise nõudes.

Büroo töö sisaldas hagi, hagi tagamise avalduse, taotluste ja vastuste ettevalmistamist ning kliendi esindamist kohtus. Projekti meeskonda kuulusid partner Ants Nõmper ja Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik Mari Must.