Eesti Autorite Ühingu nõustamine vaidluses Viasat AS-iga

Ellex Raidla partner Ants Nõmper nõustas Eesti Autorite Ühingut (EAÜ) vaidluses Viasat AS-iga. EAÜ nõuab kohtu kaudu Viasat AS-ilt 436 000 euro suurust kompensatsiooni ning tasu audiovisuaalautoritele teoste kasutamise eest.
 
AS-i STV ja Aktsiaseltsi Starmani ning EAÜ samasisuline kohtuvaidlus lõppes edukalt möödunud aastal. Ettevõtted pidid kokkuleppe järgi maksma ühingule kompensatsiooni 8,5 miljonit krooni ning kohustusid alates eelmise aasta septembrist maksma kogutavatest abonenttasudest 1,25 protsenti tasuna audiovisuaalautoritele teoste kasutamise eest. Käimasolevas vaidluses on kohus pidanud eelistungi ja asja arutamine jätkub järgmise aasta alguses.