Eesti Enerfia AS-i nõustamine enamusosaluse omandamisel Paide soojusettevõttes Pogi OÜ

Ellex Raidla nõustas Eesti Energiat 66,5-protsendilise enamusosaluse omandamisel Paide soojusettevõttes Pogi OÜ. 2012. aastal rajab ettevõte Paidesse uue efektiivse ja keskkonnasõbraliku biomassil töötava elektri- ja soojuse koostootmisjaama. Büroo töö sisaldas osade müügilepingu ning osanike lepingu ettevalmistamist ning Eesti Energia esindamist koondumise teate menetlemisel Konkurentsiametis. Projekti juhtis nõunik Jaanus Ikla.
 
Pogi OÜ on ainus soojatootja Paide linnas, kes hetkel toodab soojust biomassi ja kütteõli kasutavates katlamajades. Järgmisel aastal valmiva uue koostootmisjaama väljaantav elektriline võimsus saab olema 2 MW ning soojuslik võimsus 8 MW. Soojusega hakatakse varustama Paide linna, elekter läheb Eesti Energia võrku. Uus biokütusel töötav koostootmisjaam rajatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel. Investeeringu kogumaksumus on 8 miljonit eurot, millest KIK katab 40 protsenti.