Eesti Energia AS-i esindamine Tallinna Keskkonnaameti jäätmeveohanke vaidlustusmenetluses

Ellex Raidla vandeadvokaadid Martin Triipan ja Neve Uudelt esindasid edukalt Eesti Energia Aktsiaseltsi hanke alusdokumentide vaidlustamisel riigihankes nr 128888 „Tallinna haldusterritooriumilt korraldatud jäätmeveo raames kogutud segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete vastuvõtmise, töötlemise, taaskasutamise ja kõrvaldamise teenuse osutamine“.