Eesti Energia AS-i (hankija) esindamine riigihankest "Iru Jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenuse osutamine" tekkinud vaidluses

Ellex Raidla partner Arne Ots ja advokaat Rauno Klemm esindasid Eesti Energia Aktsiaseltsi riigihankest „Iru Jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenuse osutamine“ tekkinud vaidluses, kus hankemenetluses diskvalifitseeritud pakkujate konsortsium vaidlustas diskvalifitseerimise otsuse ja samuti teise pakkuja edukaks tunnistamise otsuse. Vaidlustus ja hilisem halduskaebus jäid rahuldamata ning Eesti Energia Aktsiaselts sai sõlmida hankelepingu algselt edukaks tunnistatud pakkujaga.