Eesti Energia AS-i nõustamine elektrijaama rajamisel Jordaaniasse

Vastavalt Jordaania energia- ja maavarade ministeeriumi ning riikliku energiaettevõtte National Electric Power Company’ga (NEPCO) saavutatud kokkuleppele ning pikaajalisele elektrimüügi lepingule, kuulutas Eesti Energia välja Jordaaniasse kavandatava põlevkivielektrijaama ehitushanke. Raidla Lejins & Norcous nõustas Eesti Energiat Jordaania energia- ja maavarade ministeeriumi ning NEPCO’ga saavutatud kokkuleppe läbirääkimistel ja hankedokumentide ettevalmistamisel. Projekti teostavad partner Jaanus Ikla ja advokaat Triin Frosch.
 
Ehitushanke dokumendid on saadetud välja maailma juhtivatele projekteerimis- ja ehitusfirmadele ning hankeprotsessi tulemused selguvad 2012. aasta lõpuks. Jordaania esimese põlevkivielektrijaama võimsuseks on planeeritud 460MW ning selle valmimine on kavandatud 2016. aastasse.
 
Paralleelselt elektrijaama ehitushanke läbiviimisega, viiakse aasta teises pooles lõpule kaevandushanked ja keskkonnamõjude hinnang. On alustatud ka projekti finantseerimisega seotud tegevusi. Elektrijaama ehituse algus on planeeritud 2013. aasta teise poolde.
 

Eesti Energiale kuulub Jordaania arendusprojektist 65%-ne enamusosalus. Arendusprojektis osaleb Eesti Energia kõrval finants- ja strateegilise partnerina Aasia üks juhtivaid energiaettevõtteid YTL Power International Berhad (YTLPI), kellele kuulub 30%-ne osalus. Lisaks omab projektis 5% osalust Eesti Energia Jordaania partner Near East Investment.