Eesti Energia AS-i nõustamine Enefit-280 põlevikivitehase ehitamisel

Ellex Raidla nõustab Eesti Energia Aktsiaseltsi uudsel tehnoloogial põhineva põlevkiviõlitehase ehitamisel Narvas. Uue õlitehase ehitus algas 2009. aastal ning see hakkab kasutama senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega Enefit-tehnoloogiat, mis on välja arendatud Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerifirma Outotec koostöös. Tehase kogumaksumuseks on ligikaudu 3 miljardit krooni.

Büroo töö sisaldas Eesti Energia kontserni ettevõtjate nõustamist projekti elluviimiseks vajalike lepingute ettevalmistamisel ja läbirääkimisel, sh tehnoloogia arendamiseks loodud ühisettevõtte asutamislepingu ja aktsionäride lepingu, õlitehase ehituslepingu ja alltöövõtulepingute ning tehnoloogia litsentsilepingute ettevalmistamisel. Büroo jätkab Eesti Energia nõustamist projekti elluviimisega seotud õiguslikes küsimustes. Projekti meeskonda kuuluvad nõunikud Jaanus Ikla ja  Triin Frosch.
 

Täiendav info: