Eesti Energia AS-i nõustamine Iru jäätmeenergiaploki rajamisel ja sellega seounduvates vaidlustes

Eesti Energia Aktsiaselts alustas 2006. aastal ettevalmistusi moodsa tehnoloogiaga jäätmeenergiaploki rajamiseks Iru elektrijaama, et võtta kasutusele jäätmete energia. Jäätmeploki jaoks välja valitud Prantsuse ettevõtte CNIMi poolt pakutav moodne tehnoloogia muundab umbes 85% jäätmetes sisalduvast energiast elektriks ja soojuseks. Jäätmepõletusjaama ehitustööd algavad 2010. aasta lõpus ning elektrit ja soojust hakkab uus jaam tootma 2012. aasta alguses. Uues jäätmepõletusplokis kavandatakse aasta jooksul ära kasutada kuni 220 000 tonni Eestis liigiti kogumise järel ülejäävaid ning praegu prügilatesse ladestatavaid segaolmejäätmeid. Projekti maksumus on ligikaudu 1,5 miljardit krooni.

Ellex Raidla nõustas Eesti Energiat Iru jäätmeenergiaploki ehituse peatöövõtulepingu sõlmimiseks korraldatud riigihanke ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Büroo töö sisaldas peatöövõtulepingu ja selle kommertslisade ettevalmistamist ja läbirääkimist. Büroo jätkab Eesti Energia nõustamist projekti elluviimisega seonduvates õiguslikes küsimustes, sh jäätmeenergiaploki ehitusloaga seonduvates vaidlustes.

Projekti meeskonda kuuluvad nõunikud Jaanus Ikla ja Martin Käerdi ja partner Martin Triipan.
 

Täiendav info: