Eesti Energia AS-i nõustamine uue kliendisüsteemi kasutuselevõtmisel

Ellex Raidla nõustas Eesti Energia Aktsiaseltsi uue kliendiinfosüsteemi kasutuselevõtmisel, sealhulgas süsteemi käivitamiseks vajalike lepingute (litsentsileping, kliendisüsteemi juurutamise leping) ettevalmistamisel. Projekti juhtis partner Ants Nõmper.
 
Eesti Energia võttis aprillis 2011. a kasutusele uue kliendiinfosüsteemi, mille toel teenindatakse edaspidi peaaegu kõiki majapidamisi ja ärikliente üle Eesti. Uus infosüsteem võimaldab pakkuda klientidele kaasaegseid e-teenuseid.