Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i nõustamine väävlipuhastusseadmete hankel

Ellex Raidla nõustab Eesti Energia Narva Elekrijaamad AS-i uue elektrijaama (kaks 300 MW võimsusega energiaplokki) ehitamisel Narvas. Büroo töö sisaldab peatöövõtulepingu sõlmimiseks riigihanke ettevalmistamist ja läbiviimist, sealhulgas kvalifitseerimistingimuste ja hankedokumentide struktuuri ning ehituslepingu projekti ja selle kommertslisade ettevalmistamist. Büroo jätkab Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i nõustamist projekti ettevalmistamise ja elluviimisega seotud õiguslikes küsimustes.

Projekti meeskonda kuulusid nõunikud Jaanus Ikla ja Martin Käerdi.