Eesti Energia nõustamine 1 miljardi euro suuruse investeeringuga elektrijaama ehituslepingu sõlmimisel

Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS rajab Narva lähistele uue elektrijaama, milles saab olema kuni kaks põlevkivil töötavat energiaplokki. Plaanitava põlevkivielektrijaama ehituspartneriks valiti Alstom. Ellex Raidla eesotsas nõunik Jaanus Ikla´ga nõustas Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-ii vastavas hankes ja ehituslepingu läbirääkimistes.

Järgneb Eesti Energia pressiteade (14.01.2011):

Eesti Energia sõlmis Alstomiga uue elektrijaama ehituslepingu

Eesti Energia sõlmis Alstomi konsortsiumiga nö võtmed kätte ehituslepingu kuni kahe plokiga uue elektrijaama rajamiseks Eesti elektrijaama kõrvale.

Lepingu sõlmimine võimaldab Alstomil alustada ehitust ettevalmistavate töödega. Enne ehitustööde alustamist tuleb aga ära oodata Eestis rajatavatele põlevkiviplokkidele toetust võimaldav riigiabiluba, sest sellise investeeringu teostamine ei ole ettevõttele võimalik ilma riigipoolse toetuseta.

„Pean tänast päeva Eesti energeetika ajaloos erakordselt oluliseks. Eesti inimene peab teadma, et see leping tagab meile oma kodumaise elektri järgnevateks aastakümneteks. Uute põlevkivijaamade valmimisel oleme nii energiajulgeoleku kui -varustuskindlustuse seisukohast tänasest palju paremas olukorras. Ühtlasi tagavad uued plokid puhtama keskkonna ja rohelisema tuleviku meie lastele," sõnas majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

„Tänane päev – 14. jaanuar – on minu jaoks ajalooline kahel põhjusel. Mõne tunni pärast kaob ringlusest Eesti kroon, teie riigi rahvusraha ja taasleitud iseseisvuse sümbol. Jätkem seega hüvasti krooniga, mis teid alates 1991. aastast on majanduse ülesehitamisel nii hästi teeninud," sõnas Pierre Lellouche, Prantsusmaa majandus-, rahandus- ja tööstusministeeriumi väliskaubanduse riigisekretär.

„Ajalooline on tänane neljateistkümnes jaanuarikuu päev ka põhjusel, mis meid siia kokku tõi, et kirjutada alla siinse elektrijaama uue elektriploki ehituslepingule. See leping on teie energiajulgeoleku tagamise otsustavaks etapiks ning me kõik teame , kui oluline on energiajulgeoleku osakaal üldises julgeolekus," lisas Lellouche.

„Arutelud energeetika tuleviku üle on olnud pikad ja põhjalikud. Selle tulemusena on jõutud kaalutletud otsuseni – ehitada kohalikul kütusel uus elektrijaam. Jaam valmib 2015. aasta lõpuks, täpselt õigeks ajaks, mil Eestil seda vaja läheb," sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. „Uus elektrijaam kasutab parimat võimalikku tehnoloogiat – uus elektrijaam on efektiivne ja keskkonnasõbralik, lisaks põlevkivile võimaldab see kasutada ka biokütust."

"See leping väljendab Eesti Energia poolset jätkuvat usaldust ja kindlust Alstomi tehnoloogia ning projektide teostamisvõimekuse suhtes. Meil on hea meel olla osaliseks Eesti tootmisvõimsuste uuendamisel ja energia varustuskindluse tagamisel," sõnas Alstomi juhatuse esimees Patrick Kron.

2010. aasta suvel laekus uue elektrijaama hankele kaks pakkumust, millest SNC Lavalin Polska poolt esitatu osutus nõuetele mittevastavaks ja lükati tagasi. Teise osaleja, Alstomi konsortsiumi (Alstom Estonia AS, Alstom Power Sp. z o.o., Alstom Power System SA) pakkumuse osas alustati lepingu läbirääkimisi, mis kestsid 2010. aasta lõpuni.

Narva lähistel paikneva Eesti elektrijaama kõrvale rajatakse uus kuni kahe keevkihttehnoloogial (CFB) energiaplokiga (2 x 300 MW) põlevkiviküttel töötav elektrijaam. Esimese energiaploki valmimistähtaeg on 2015, teise ploki rajamine otsustatakse 2012. aastal. Kahe energiaplokiga uue elektrijaama maksumus on ligi 950 miljonit eurot.

Uus elektrijaam moodustab koos 2012. aastal valmiva uue õlitehasega tulevikus kaasaegse energiakompleksi, kus ühiskasutuses saavad olema nii põlevkiviladu kui kütuse etteandesüsteem, tuhakäitlus ning uus 330 kV elektrijaotla.