Eesti Energia Õlitööstus AS-i nõustamine põlevkivi etteande süsteemi hankimisel

Ellex Raidla nõustas Eesti Energia Õlitööstus AS-i lepingu sõlmimisel rahvusvahelise insenerfirmaga Outotec GmbH põlevkivi etteande süsteemi projekteerimiseks ja tarnimiseks. Rajatav süsteem hakkab põlevkiviga varustama nii tänaseid õlitööstuse seadmeid kui ka Enefit-280 tootmisseadmeid ning on tulevikus valmis teenindama ka elektrijaama uusi plokke.

Lepingu ettevalmistamise ja läbirääkimistega tegeles nõunik Triin Frosch.

Kütuse etteande süsteem valmib samaaegselt esimese Enefit-280 tehnoloogiat kasutava uue põlvkonna õlitehasega. Esimeses etapis väljaehitatava süsteemi aastane tootmisvõimsus on 4,5 miljonit tonni purustatud põlevkivi ning tootmisvõimsust on vajadusel võimalik tõsta.