Eesti haigekassa esindamine kohtuvaidluses AS-iga Villa Benita ja OÜ-ga BioDesign erahaiglate rahastamise küsimuses

Ellex Raidla partner Ants Nõmper esindas Eesti Haigekassat kohtuvaidluses, mis puudutas statsionaarses hooldusravis lepingupartnerite valikut erahaiglate seast.
 
AS Villa Benita ja OÜ BioDesign esitasid 2011. aasta alguses Tallinna halduskohtusse kaebuse haigekassa juhatuse 2010. a tehtud otsuse nr 295 kohta, millega haigekassa kuulutas Loksal, Kallaveres ja Tallinnas välja konkursi, et leida erahaiglate seast lepingupartnerid statsionaarses hooldusravis, kelle patsientidele osutatud teenuseid perioodil 2011-2014 haigekassa oma eelarvest rahastab. Kuna hagejate poolt peetavate haiglate asukoht antud nimistuga määratletud piirkondadesse ei mahtunud, siis otsustati konkursi tingimused vaidlustada. Halduskohus andis vaidluses õiguse hagejatele, kuid sellele järgnenud ringkonnakohtu otsus asus haigekassa poolele.
 
29. novembril 2012 tegi riigikohus otsuse, millega haigekassa otsust nr 295 ei tühistatud, kuid Villa Benita ja BioDesigni kasuks määrati haigekassalt välja menetluskulud.
Ants Nõmperi kommentaar: „Vaidlus oli keeruline nii asjaosalistele kui ka kohtunikele, mida näitab asjaolu, et riigikohus tühistas lõpuks kõik madalama astme kohtute otsused, muutis selgesõnaliselt oma senist praktikat ja kaks riigikohtunikku jäi ikkagi eriarvamusele. Riigikohus otsustas, et haigekassa otsused jäävad jõusse ja neid ei tule ümber vaadata. Samas leidis riigikohus, et haigekassa oleks võinud paremini põhjendada, miks kuulutatakse konkurss välja vaid mõnes piirkonnas ja erialal," selgitas Nõmper.
 
Tema sõnul ütles riigikohus oma otsuses aga ka seda, et tegelikult oli kõigile asjaosalistele selge, et eelistada tuleb haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglaid. Kohtuotsuses seisab: "Kaebajad kui tervishoiu valdkonnas tegutsevad äriühingud pidid aru saama, et vastustaja lähtus otsuse tegemisel tervishoiuteenuse regionaalsest kättesaadavusest ja sellest, kas haiglavõrgu arengukavas märgitud haiglad katavad oma tegevuspiirkonnas ära nõudluse."
 

Taolises eelistamises Nõmperi hinnangul mingit vastuolu ettevõtlusvabadusega või põhiseadusega riigikohus ei näinud. "Kokkuvõtvalt kinnitas riigikohtu otsus veelkord seisukohta, et sotsiaalpoliitikat ei tee kohus ega ka haigekassa, vaid riigikogu ja sotsiaalminister ning haigekassa ainult täidab õigusakte," tõdes ta.