Elektrilevi OÜ nõustamine lepingu sõlmimisel kaugloetavate arvestite paigaldamiseks

Ellex Raidla nõustas võrguettevõtjat Elektrilevi OÜ kaugloetavate arvestite paigaldamiseks korraldatud riigihankel ning lepingu sõlmimisel hankel edukaks osutunud Ericsson Eesti Aktsiaseltsiga. Nelja aasta jooksul tarnib ja paigaldab Ericsson Eesti Aktsialselts üle Eesti ligi 630 000 kaugloetavat arvestit. Investeeringu maksumus on ligikaudu 94 miljonit eurot.
 
Büroo töö sisaldas hankedokumentide ettevalmistamist ning nõustamist hanke käigus tekkinud vaidluste juures, samuti lepingu ettevalmistamist ning nõustamist läbirääkimistel. Projekti teostasid partner Arne Ots, nõunikud Jaanus Ikla ja Triin Frosch ja advokaat Neve Uudelt.
 
Võrgueeskirja kohaselt peavad kõik tavalised elektriarvestid olema kaugloetavatega asendatud hiljemalt 2016. aasta lõpuks. Uued nutikad arvestid vabastavad elektritarbijad näiduteatamise kohustusest ja lihtsustavad avatud elektrituru toimimist. Võrguettevõtja saab kaugloetavate arvestite abil parema ülevaate võrgus toimuvast, mis kiirendab rikete likvideerimist ja elektrikadude vähendamist, samuti aitab võrgu koormusi ja vajalikke investeeringuid täpsemini planeerida.
 

Täiendav info: https://www.elektrilevi.ee/et/avaleht/-/asset_publisher/kF8E/content/modalwindow/7224419