Elering AS-i esindamine AS-i Merko Infra ja AS-i Merko Ehitus Eesti vaidlustuses riigihanke "Ranna-Ida 110 kV kaabelliinide ehitamine" hankedokumentide muutmiseks

Ellex Raidla partner Arne Ots ja vandeadvokaat Neve Uudelt esindasid edukalt Elering AS-i hanke alusdokumentide peale esitatud vaidlustuse menetluses riigihankes nr 138574 „Ranna-Ida 110 kV kaabelliinide ehitamine“.
Ühistaotlejad AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus vaidlustasid mitmeid hankedokumentide sätteid, mis puudutasid nii projekti ajakava kui poolte õiguskaitsevahendeid.

Vaidlus oli uudne selle poolest, et hankedokumentide vaidlustamise tähtaega hakati lugema mitte hankedokumentide kättesaamisest, nagu on tavapärane, vaid projekti kooskõlastanud kohaliku omavalitusüksuse poolt projektiga seonduvaid lisatingimusi kehtestava kooskõlastuse andmisest.