Elering AS-i nõustamine Andmelao hankes

Ellex Raidla partner Arne Ots ning vandeadvokaat Neve Uudelt  esindasid ja nõustasid Elering AS-i hankevaidluses, mis tekkis elektrituru avanemisel elektrituru toimimiseks vajaliku elektroonilise andmebaasi (Andmeladu) loomiseks korraldatud hankemenetlusest, ja nõustas Andmelao loomisega seotud õiguslikes küsimustes.

Andmeladu on infosüsteem, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed.