Kliendid on rääkinud: Ellex on Baltikumi parim advokaadibüroo

Ellex on Prospera õigusturu uuringus „Tier 1 Law Firm Review“ hinnatud Baltikumi parimaks advokaadibürooks.

Prospera õigusteenuste turu-uuringu, kus hinnati Baltikumi suurimaid advokaadibüroosid, viis läbi Rootsi sõltumatu uuringufirma Kantar käesoleva aasta septembris ja oktoobris. Uuringu käigus tehti 301 telefoniintervjuud Baltikumis tegutsevate organisatsioonidega, kes kasutavad kohalike advokaadibüroode teenuseid. Vastajad olid õigusnõunikud ja tegevjuhid, kellel paluti nimetada ja hinnata suurimaid advokaadibüroosid erinevate õiguspädevuste ja muude soorituste järgi.

Viimase uuringu tulemuste kohaselt on Ellex juhtiv advokaadibüroo ning klientide jaoks hinnatuim strateegiline nõustaja Baltikumis. Tulemused näitavad, et Ellexi advokaadid on klientidega samal lainel, aidates neil edukalt lahendada kõik käsile võetud ülesanded. Ellexi õigusekspertide võrgustik rakendab oma ligi 30 aastat kogemust Baltikumis, et toetada kliente ja aidata neil edu saavutada.

Muude uuringus kajastatud valdkondade kohaselt on Ellex klientide hinnangul Baltikumi parima ärivaistuga advokaadibüroo ning meil on suurepärane arusaamine kliendi ärist. Meie kõrged tööstandardid ja eetika käivad käsikäes igapäevase tööga, mis on suunatud arengule ja klientide edule. Kliendid rõhutavad ka meie võimekust tegeleda suuremahuliste projektidega Baltikumi-üleselt.

Käesolev aasta on mitmel moel üllatanud. Kliendid on õppinud esimesest Covid-19 pandeemia aastast ning mitte ainult ei arenda oma äri, vaid panustavad ka uuenduslikesse projektidesse ja tehnoloogia kasutamisse.

The Financial Times on esile tõstnud Ellexi laiaulatuslikku tegutsemist pandeemia ajal tekkinud väljakutsete lahendamisel (artikkel). Meie eksperdid koostasid teenuse osutamise tingimused töötervishoiuteenuse osutaja rakendusele, aitasid tervishoiukeskusel luua digikliiniku kaugvisiitide läbiviimiseks ning aitasid tervisetehnoloogia start-up ettevõttel Certific käivitada riiklike digitaalsete immuunsustõendite taotlemise protsessi. Lisaks nõustas Ellex Graanul Investi ja Partners Group tehinguid, mis olid selle aasta suurimad tehingud Baltikumis.

Oleme tänulikud oma lojaalsetele klientidele, täname teid uuringus osalemise ning usalduse eest!

Viimaste uudiste ja oluliste projektide kohta saab lugeda siit.

ellex