Ellex Raidla Advokaadibüroole omistati Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus

Rõõm on teatada, et meile on omistatud Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus.

Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatav tunnustus kõrgema teenindusstandardi ja selleks oluliste protsesside rakendamise eest advokaadibüroos.

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse eesmärk on täiustada ja tõsta advokaadibüroode teenindusstandardit. Lisaeesmärgiks on propageerida advokaadibüroo klienditeeninduse jätkusuutlikku arendamist, tõstes esile kolme võtmevaldkonda klientide heaolu tagamisel:

  • korrektne advokaadibüroo pidamine ja asjaajamine;
  • kvaliteetse õigusteenuse osutamist soodustava töökeskkonna loomine;
  • teeninduslahenduste uuenduslikkus ning jätkusuutlik arendamine, kliendisuhete kohane loomine ja hoidmine.

Tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites-kordades kehtestatud nõuete.

picture2 removebg preview

Rohkem infot siin.