Ellex Raidla esindab Eesti Vabariigi valitsust haldusreformi vaidluses

2016. aasta  4. septembril toimunud riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi avalikul istungil tõid Ellex Raidlai vandeadvokaadid Jüri Raidla ja Arne Ots välja olulised argumendid, mille kohaselt  haldusreform vastab Põhiseadusele.
Vastavalt Riigikogus vastu võetud haldusreformile tuli omavalitsustel alustada ühinemisläbirääkimisi hiljemalt 1. oktoobriks. Riigikohtult taotleb haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust. Ellex Raidlai meeskonnas on haldusreformi põhiseaduslikkuse vaidluse teemal nõustamas vandeadvokaadid Jüri Raidla, Arne Ots ja Martin – Johannes Raude.
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi avalikku istungit haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse küsimuses on võimalik vaadata riigikohtu kodulehelt ja ERR-i uudisteportaalist www.err.ee