Ellex Raidla esindab Vabariigi Valitsust omavalitsusüksuste sundühendamisi puudutavates vaidlustes

Ellex Raidla esindab Vabariigi Valitsust Riigikohtus 11 põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses, mis puudutavad kohalike omavalitsusüksuste volikogude taotlusi tunnistada põhiseadusevastaseks Vabariigi Valitsuse vastu võetud sundühendamise määrused.
 
Vastavalt haldusreformi seadusele oli Vabariigi Valitsusel kohustus algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine kõigi omavalitsusüksuste suhtes, kelle territooriumil elas 1. jaanuari seisuga alla 5000 elaniku ja kes ei vastanud ühelegi haldusreformi seaduses ette nähtud erandi kohaldamise tingimustele. Riigikohtus vaidlustas neid puudutavad Vabariigi Valitsuse määrused 17 kohaliku omavalitsuse üksust.
 
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutas esitatud taotlusi kirjalikus menetluses 5. ja 12. septembril. Riigikohtul on otsuse tegemiseks aega 4 kuud alates nõuetekohase taotluse saamisest.
Ellex Raidla meeskonnas on vandeadvokaadid Jüri Raidla ja Arne Ots ning advokaadid Kristel Urke ja Martin-Johannes Raude