Ellex Raidla esindas edukalt Eesti Vabariigi valitsust haldusreformi vaidluses

2016. aasta 4. septembril toimunud riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi avalikul istungil tõid Ellex Raidlai vandeadvokaadid Jüri Raidla ja Arne Ots esile olulised argumendid, mille kohaselt vastab haldusreform põhiseadusele.
 
Vastavalt riigikogus vastu võetud haldusreformile tuli omavalitsustel alustada ühinemisläbirääkimisi hiljemalt 1. oktoobril. Riigikohtult taotles haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust.
 
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis, et 26 omavalitsusüksuse vaidlustatud sätetest on põhiseaduse vastane vaid haldusreformi seaduse § 24 lõige 1, millega valitsuse algatatud ühinemiskulude ülempiir on 100 000 eurot. Kolleegium tunnistas nimetatud sätte kehtetuks. Muus osas haldusreformi seadus põhiseadusega vastuollu ei lähe.
 
Ellex Raidlai meeskonnas olid haldusreformi põhiseaduslikkuse vaidluse teemal nõustamas vandeadvokaadid Jüri Raidla, Arne Ots ja advokaat Martin-Johannes Raude.
 
Loe veel SIIT.
 
 
5 1