Ellex Raidla Fondi IT-õiguse stipendiumi sai tänavu magister Liisi Adamson

2015. aasta Ellex Raidla Fondi IT-õiguse stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli IT – õiguse magistriõppe suurepärase õpitulemusega läbimise eest Liisi Adamson.
 
2. juulil 2007 lõi Raidla & Partnerid (tänase nimega Ellex Raidla) Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Eesti esimese õigusharidust toetava allfondi, mis annab igal aastal Tartu Ülikooli õigustudengitele välja 14 stipendiumit, mille väärtus on kokku 12 000 eurot. Fondi halduskogu liikmed on prof. Irene Kull, prof. Kalle Merusk, dr. iur Ants Nõmper (esimees), dr. iur Jüri Raidla ning allfondi stipendiaat ja büroo advokaat Gerda Liik.
 
Ellex Raidla partner Ants Nõmperi sõnul aitab Eesti Vabariigi põhiseaduse 15. aastapäeva puhul loodud fond väärtustada Eesti õigusharidust ja tagada selle järjepidavust. Raidla & Partnerid allfond on esimene õigusharidust ja -kultuuri toetav fond Eestis ja Eesti Rahvuskultuuri Fondis.
Valiku Tartu Ülikooli õiguseriala tudengite kasuks tingis esmalt Tartu Ülikooli roll ja tähtsus Eesti kultuuriloos. Samuti on Tartu Ülikooli õigusteaduskond asutamisjärgselt üks esimesi, mis tegevust alustas. Kuna fond on suunatud õigusele kultuuri osana, sh õigusharidusele, siis on ka fondi ja Tartu Ülikooli eesmärkide vahel tugev kokkulangevus.
 
Fond on asutatud 2007. aastal Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid poolt eesmärgiga toetada iga-aastaselt Tartu Ülikooli õigusteaduse erala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust. Fondi statuudi kohaselt antakse neliteist stipendiumit:
Kolm 1500 eurost stipendiumi antakse Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe läbinud kolmele õpitulemuste poolest edukamale üliõpilasele;
Kaks 1500 eurost stipendiumi antakse Tartu Ülikooli magistriõppe esimese aasta õppekava läbinud kahele õpitulemuste poolt edukamale üliõpilasele
Üks 1500 eurone stipendium antakse Tartu Ülikooli IT-õiguse magistriõppekava läbinud õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele.
Neli 500 eurost stipendiumi antakse Tartu Ülikooli 22. William C. Vis rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmetele
Neli 250 eurost stipendium antakse 18. Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna liikmetele.