Ellex Raidla juhtivpartneriks saab vandeadvokaat Ants Nõmper

Advokaadibüroo Ellex Raidla  juhtivpartneriks saab vandeadvokaat dr. jur Ants Nõmper, kes hakkab järgneva nelja aasta jooksul vedama bürood koos uue juhatuse liikme, partner Martin Triipani ning eelnevad neli aastat juhatuses juhtivpartneri rolli kandnud Toomas Vaheriga.
 
„Ellex Raidlai partnerite meeskonda iseloomustab kollektiivne tugev  kogemus, seda nii ekspertidena igapäevases juuratöös kui ka büroo juhtimises, mistõttu teame täpselt, mis on oluline, et hoida büroo kõrget taset nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,“ lausus Ellex Raidla uus juhtivpartner Ants Nõmper.
 
Toomas Vaher võttis 2011. aastal järgnevaks neljaks aastaks juhtivpartneri rolli üle Jüri Raidlalt, kellega koos moodustati eelnev juhatus.
„Toomasel on olnud oluline roll büroo vedamisel, kindlustades nii eksperdi kui ka juhina Ellex Raidlai positsiooni tugeva õigusmeeskonnana nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel väga küpsel õigusturul,“ lausus advokaadibüroo Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla, tänades Toomast juhtivpartnerina tehtud töö eest. „Mul on hea meel näha uues juhatuses pikaajalisi Ellex Raidlai büroo kolleege ja partnereid, kes on panustanud erialaselt Eesti õigusruumi ning igapäevaselt meie büroo meeskonna arengusse nii advokaatide kui ka partneritena.“
 
Ants Nõmper on Eesti üks tuntumaid intellektuaalomandi, IT ja meditsiiniõiguse eksperte, töötades Ellex Raidlai meeskonnas alates 1999. aastast.  Ta on edukalt juhtinud mitmeid innovaatilisi kaasusi sh esimene patentivaidlus Eestis, esimene kommentaariumi vastutuse vaidlus Eestis, mis jõudis Euroopa Inimõiguste Kohtusse,  esimene Eesti ravimireklaami vaidlus Euroopa Kohtus ning Eesti esimene ravimile saadud kaitse geneerilise ravimi eest. Ta on ka esmakordselt Eestis meditsiini ja IT valdkondade õiguslikku külge käsitlevate õpikute "Meditsiiniõigus" ja "Informatsioon ja õigus" üks autoritest. Ants on ka .ee ja .eu domeenivaidluste komisjoni liige.
 
Toomas Vaher on Ellex Raidlai meeskonnas alates 1996. aastast. Ta on üks kogenumaid ja tunnustatumaid kohtupraktikuid Eestis ning tuntud ka kui endine Eesti Advokatuuri esimees (2010–2013). Toomas  on läbi aastate esindanud kliente paljudes mastaapsetes ja pretsedenti loovates kohtuvaidlustes ning on osalenud ka arbiterina ja esindajana arbitraažikohtutes Eestis ja välismaal. Alates 1. juunist 2013 on Toomas Soome Kaubanduskoja Arbitraažikohtu juhatuse välisliige. Samuti on Toomas  kõrgelt hinnatud nõustaja keeruliste kommertsvaidluste kohtuvälisel lahendamisel.
 
Martin Triipan on üks väheseid Eesti advokaate, kel on enam kui 10-aastane praktika keskkonnaõiguse ja planeeringute valdkonnas, olles Ellex Raidlai meeskonnas alates 2001. aastast. Tema kogemus hõlmab väga erinevaid valdkonna projekte, sh klientide nõustamist keskkonna vastutuse küsimustes ning mitmetes kinnisvaraprojektides. Samuti on Martin kõrgelt tunnustatud ekspert klientide esindamisel erinevates kohtuvaidlustes. Ta on osalenud töögrupi liikmena Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimisel (uue keskkonnaseadustiku eelnõu ettevalmistamisel) ning on kirjutanud mitmeid artikleid ja arvamusi keskkonnaõigust puudutavatel teemadel.
 
1993. aastal asutatud Ellex Raidla on Eesti kõrgeima reitinguga advokaadibüroo ning kuulub Balti juhtivasse advokaadibüroode ühendusse Ellex.
 
Büroo neljakümneliikmeline meeskond eesotsas seitsme partneri ning kolme kõrgelt tunnustatud nõunikuga osutavad igapäevaselt  õigusteenust kõikides olulisemates ärisektorites ning on olnud seotud väga paljude oluliste M&A  ja finantseerimistehingute nõustamisega, samuti esindanud kliente suuremahulistes ja keerukates trendiloovates vaidlustes. Büroo advokaadid on osalenud õigusloomes, võttes osa enam kui neljakümne seaduse ja seaduseelnõu koostamisest.  Ellex Raidla on ainus Eesti advokaadibüroo, mis on juhtiva rahvusvahelise reitingufirma Chambers & Partners poolt hinnatud kõrgeimas kategoorias nii tehingute kui ka vaidluste osas.