Ellex Raidla maksunõunik Dmitri Rozenblat valiti piiriüleseid maksuvaidlusi lahendava nõuandekomisjoni liikmeks

Alates 1. juulist 2019 kehtib uus kogu ELi hõlmav liikmesriikidevaheliste maksuvaidluste lahendamise süsteem, millega tagatakse piiriüleste maksuvaidluste kiirem ja tõhusam lahendamine.
 
Uue mehhanismi toimumise kohaselt tekib maksuhalduril kohustus lahendada topeltmaksustamise vältimise lepingute kohaldamist puudutav vaidlus esmalt vastastikuse kokkuleppemenetluse käigus kahe aasta jooksul. Kui maksuhaldurid ettenähtud tähtajaks topeltmaksustamise küsimuse lahenduses kokku ei lepi, võib maksumaksja taotleda küsimuse läbivaatamist ekspertidest (sõltumatutest tunnustatud isikutest) ning maksuhalduri esindajatest koosnevas nõuandekomisjonis.
 
Nõuandekomisjoni valitakse liikmeid Euroopa Komisjoni peetavast nimekirjast. Igal liikmesriigil on kohustus valida vähemalt 3 sõltumatut tunnustatud isikut.
 
Meil on hea meel teatada, et Ellex Raidla maksunõunik Dmitri Rozenblat valiti sõltumatuks tunnustatud isikuks, kes kuulub piiriüleseid maksuvaidlusi lahendavasse nõuandekomisjoni.
 
Loe lähemalt maksuvaidluste lahendamise süsteemi kohta SIIT.