Ellex Raidla nõunik Eneken Tikk osales ümarlaual „Kui turvaline on e-Eesti ja e-pangandus“

4. juunil kommertspanku ühendava pangaliidu korraldatud ümarlaual Tallinnas Metropoli hotellis osalesid pangaliidu infoturbe toimkonna juht, LHV-s küberturvalisuse valdkonda vedav Tiit Hallas, RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Arm, küberlahendusi eksportiva Eesti ettevõtte CybExer Technologies asedirektor Merle Maigre, Ellex Raidla nõunik ja TalTechi tarkvarainstituudi vanemteadur Eneken Tikk ning Swedbanki küberriskide juht Toomas Vaks.
Ellex Raidla nõunik Eneken Tikk nentis, et ehk on Eestis tekkimas lõhe Eesti e-kuvandi ja ühiskonna tegeliku kaasatuse, teadlikkuse ja IT-lahendustest saadava kasuteguri vahele. Lõhestumise võimaliku põhjusena näeb Tikk alates 2007. aasta küberrünnetest lähtuvat poliitilist rõhuasetust kaitse- ja julgeolekueesmärkidele, mis jätab sotsiaal- ja majanduspoliitilised huvid tagaplaanile.
„Alles mullu jõudis riigikontroll järeldusele, et omavalitsuste infoturbe-alane teadlikkus on nullilähedane. Sisu küberturvalisuse arengu osas peab tulema infoühiskonna arengust, läbi erinevate inimrühmade kaasamise. Selleks, et digilõhet ühiskonnas vähendada, oleks kindlasti vaja tegeleda rohkem madalamate teadmistega ühiskonnarühmade ja institutsioonide harimisega,“ kommenteeris Tikk.