Ellex Raidla nõustab läbi aegade suurimat tööstusinvesteeringu projekti Eestis

Ellex Raidlai meeskond koosseisus vanempartner Jüri Raidla, partner Martin Triipan ja nõunik Triin Frosch nõustavad läbi aegade suurimat tööstusinvesteeringu projekti Eestis.
 
Pikaajalise metsa- ja puidutööstuskogemusega Eesti investorite grupp kaalub tänapäevase ja keskkonnasõbraliku puidurafineerimistehase ehitamist Eestisse. Tegu oleks ca 1 miljardi euro suuruse investeeringuga, mis teeks sellest läbi aegade suurima tööstusinvesteeringu Eestis. Valminuna oleks tehas kõige modernsem kogu Euroopas.
 
Margus Kohava sõnul oleks tehase rajamisel positiivne mõju kogu regiooni metsandussektorile ja Eesti majandusele tervikuna. „Tehas suurendaks Eesti eksporti 250−350 miljoni euro võrra aastas, kusjuures toodete ekspordi koguväärtus suureneks 2−3% võrra. Tehase ehitamise tulemusena suureneks kogu Eesti töötleva tööstuse sektori keskmine lisandväärtus töötaja kohta 7−9 protsenti,“ selgitas Kohava. Tehas looks ligikaudu 200 oskustöökohta pealinnast väljaspool ja lisaks tekiks 500−700 töökohta tehast teenindavas väärtusahelas.
 
Sellest saaks unikaalne uue põlvkonna puidurafineerimistehas Eestis, kus toodetaks keskkonnasõbralikul viisil taastuvtoormest tooteid, sh tselluloosi ning erinevate biotoodete jaoks hemitselluloosi ja ligniini, samuti rohelist energiat. Tehas toodaks pidevalt ja stabiilselt 25% rohkem  taastuvenergiat, kui ise tarbib. Taastuvenergiast toodetud elektri tootmine suureneks Eestis 34−45%.
 
Esialgse prognoosi kohaselt alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks planeeritakse kuni 700 000 tonni aastas. Tooraineks kasutataks aastas hinnanguliselt ligikaudu 3 miljonit kuupmeetrit paberipuitu ja puiduhaket, mida praegu 4−5 korda odavamalt Eestist välja viiakse. Puit pärineks peamiselt Eestist, kuid vajaduse korral ka Lätist ja Leedust.
 
Projekti teostatavust analüüsitakse tihedas koostöös erinevate Eesti ametiasutuste ja tunnustatud teadusekspertidega.
 
Meediakajastused samal teemal:
 
 
 
Loe lisaks Ellex Raidla kogemusest tööstuse valdkonnas.