Ellex Raidla nõustas Trilini Energy OÜ-d Eesti Gaasi aktsiate ostmisel

Eesti üks suuremaid investeerimisettevõtteid, AS Infortar, ostis enamusosaluse AS-s Eesti Gaas. AS Infortar omab enamusosalust OÜ-s Trilini Energy, mis sõlmis Soome Fortumi energiakontserniga lepingu AS-i Eesti Gaas 51.4% suuruse osaluse omandamiseks. Tehing viiakse eelduslikult lõpule käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul. Tehingu lõpuleviimise eeltingimusteks on koondumise loa saamine Eesti konkurentsiametilt.
 
AS Eesti Gaas põhitegevuseks on maagaasi import ning jae- ja hulgimüük ning maagaasi jaotusvõrgu opereerimine ning selle kaudu võrguteenuse osutamine lõpptarbijatele. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning võrguteenuse osutamisega tegelev AS Gaasivõrgud. AS Eesti Gaas koos tütarühingutega annab tööd 205 inimesele, kontserni käive ulatus möödunud aastal auditeerimata andmetel 130 miljoni euroni. AS Eesti Gaas müüs 2015. aastal maagaasi ligikaudu 400 miljonit m³, ettevõttel on 1570 äriklienti ja 41 160 koduklienti. AS Eesti Gaas müüs eelmise aasta jooksul kodu- ja äriklientidele ka kokku 9,7 GWh ulatuses elektrienergiat.
 
Ellex Raidla nõustas Trilini Energy OÜ-d kõikides tehingu etappides, s.h AS-i Eesti Gaas ja selle tütarühingute õigusliku auditi läbiviimisel, Fortumile tehtud pakkumise ettevalmistamisel, aktsiate müügilepingu läbirääkimistel ning koondumise loa taotluse ettevalmistamisel.
 
Meeskonda kuulusid nõunikud Tõnis Vahesaar ja Triin Frosch, advokaadid Gerda Liik, Martin Mäesalu, Alla Kuznetsova, Reet Saks, Gerly Lõhmus ja jurist Triin Tiru ning meeskonda juhtis nõunik Martin Käerdi.
 
 
Meediakajastusi tehingu kohta: