Ellex Raidla pälvis Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse

Meil on hea meel teavitada, et 22. veebruaril toimunud Eesti Advokatuuri juhatuse istungil anti Ellex Raidla advokaadibüroole pidulikult üle Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus. Kvaliteedijuhtimise tunnistuse eesmärk on täiustada ja tõsta advokaadibüroode teenindusstandardit ning ühtlasi propageerida advokaadibüroo klienditeeninduse jätkusuutlikku arendamist.
Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus (AKT) on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatav tunnustus kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos.
Kvaliteedijuhtimise tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuetele.
 
Lisainfo Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse ja reeglite kohta on loetav siit.