Ellex Raidla panus „Euroopa energia käsiraamatusse 2015“

Ellex Raidla (varasema nimega Raidla Lejins & Norcous) advokaadid koostasid Eesti peatüki hiljuti avaldatud “Euroopa energia käsiraamatule 2015“. Raamat annab ülevaate aktuaalsetest teemadest 42 Euroopa jurisdiktsiooni energiasektoris. Eesti peatüki autorid olid meie nõunikud Jaanus Ikla ja Triin Frosch.
 
„Euroopa energia käsiraamat 2015“ annab ülevaate elektri- ja gaasisektori õiguslikust  raamistikust ja iga jurisdiktsiooni taastuvate energiaallikate režiimist. See kajastab ka hiljutisi õiguslikke ja ärialaseid arenguid kõigis riikides.
 
„Euroopa energia käsiraamat 2015“ avaldatakse Herbert Smith Freehillsi, juhtiva rahvusvahelise õigusbüroo poolt.
 
Lisainformatsiooni leiab siit.