Ellex Raidla praktikaprogramm 2023: Brigitta Toomingas

Brigitta Toomingas oli üks tublidest praktikantidest, kes läbis Ellex Raidla 2023 praktikaprogrammi. 

Küsisime tema käest mõned küsimused:

Brigitta, alustasid praktikandina meie suvises praktikaprogrammis. Miks otsustasid kandideerida?

Peale esimest korda Ellex Raidla praktikaprogrammis osalemist ei olnud küsimustki, kas soovin uuesti advokaadibüroosse praktikale minna ja seda eelkõige just Ellex Raidlasse. Et jõuda tippu, tuleb õppida oma ala tippudelt. Tunnen, et Ellex Raidla võlus mind esimesest päevast oma professionaalsuse ja büroosisese positiivse energiaga. Leian, et advokaadibüroo teevad heaks inimesed. Ellex Raidlas töötavad inimesed loovad väga meeldiva kuvandi õigusmaastikust üldiselt ja annavad ideaalse pildi sellest, kuidas Eesti üks edukaim advokaadibüroo oma igapäevatöös toimib. Minu soov oli ümbritseda end üksnes ambitsioonikate ja parimate spetsialistidega. Ma ei oleks arvanud, et Ellex Raidla kui ühe turuliidri juures tunnen end nii hästi meeskonda vastuvõetuna. Otsustasin kandideerida ka seetõttu, et mul oli suurem huvi tehingute valdkonna vastu ning eelnev positiivne kogemus juhendaja ja teiste õigusekspertide käe all tehingute valdkonnaga tutvudes sai otsustavaks uuesti praktikale tulemisel.

Millised olid Sinu ootused programmile ja/või iseendale? 

Minu ootused olid järgmised:

 1. panna ennast proovile, st näha kuidas rakendada seni omandatud teadmisi ülikoolist ja parandada analüüsimisvõimet, suhtlemis-, ajaplaneerimis- ja seoste loomise oskust;
 2. saada advokaadibüroo ja advokaadi igapäevasest elust veelgi täpsem ettekujutus ja arendada kohanemisvõimet advokaadi eluga;
 3. saada uusi teadmisi tehingute valdkonna ja muude õigusvaldkondade kohta;
 4. saada tagasisidet, kuidas proovitud ülesanded on välja tulnud;
 5. saada näpunäiteid Ellex Raidla ekspertidelt karjäärivalikul, kuulda nende teekondadest lugusid;
 6. väljuda praktikaprogrammi jooksul igapäevaselt oma mugavustsoonist;
 7. arendada grupitöö oskust;
 8. saada uusi kontakte.

Kuidas Sa enda tavalist tööpäeva kirjeldad? Millistest tööülesannetest praktikandi päev koosneb? 

Kontori uksest sisse astudes on mind alati tervitamas rõõmsad assistendid. Meie ühisesse ruumi praktikantidega sisenedes algab tööülesannetesse süvenemine ning tavaliselt on meil iga päev ajagraafikus üks silmiavardav loeng. Loengud on mõeldud erinevate õigusvaldkondade tutvustamiseks, mille käigus pakuvad oma ala parimad õiguseksperdid  alati võimalust küsida küsimusi ja pidada diskussiooni. Loengute hulka kuulusid sel aastal järgmised teemad: advokaadibüroode maailm, Eesti advokaadibürood, Ellex Raidla tutvustamine, kriminaalõigus, riskikapital ja start-up’id, vaidlused, Eesti Advokatuur, intellektuaalomandiõigus, meditsiiniõigus, tehingud, väärtpaberituruõigus, välismaal õpingud. Peale lõunapausi algab uuesti tööülesannete lahendamine ning vastavalt vajadusel käin juhendajatega kohtumas, et saada tagasisidet tehtud ülesannetele või juhiseid uuteks ülesanneteks. Kord nädalas on ettenähtud ka ühisüritused, sh näiteks ühislõuna mõne büroo partneriga ja bowlingu õhtu.

Milline on olnud parim osa ja milline on olnud kõige väljakutsuvam osa töötades Ellex Raidlas ja mida Sa õppisid? 

Parim osa on omandatud uued teadmised tehingute valdkonnas, mis on kindlasti vajalikud ja rakendatavad tulevikus. Samuti on kasuks õigusekspertide näpunäited ning silmiavardavad loengud erinevate valdkondade, sh kogemuste kohta. Ei saa mainimata jätta ka Ellex Raidla asutaja ja nõuniku Jüri Raidla äärmiselt inspireerivat loengut.

Kõige väljakutsuvam oli minu jaoks orienteerumine inglis- ja eestikeelsete dokumentide vahel ning oskus eristada kliendile olulist informatsiooni mitteolulisest.

Mida õppisin: Täienes minu teadmiste pagas tehingute valdkonna erinevate tööülesannete osas. Õigusalastest praktilistest oskustest arenes enim analüüsimis- ja seoste loomise oskus. Erinevate ülesannete käigus õppisin, kuidas aidata tulevikus potentsiaalselt klienti, sõltuvalt tema vajadustest ja soovidest ning kuidas vastata täpselt sellele, mida ta teada soovib. Samuti arenes koostöö tegemise, juhiste täitmise ja ajaplaneerimisoskust. Sain panna end proovile, kuidas teha advokaadile antud ülesandeid võimalikult efektiivselt ja kvaliteetselt. Erinevate õigusvaldkondade kohta käivad loengud olid harivad ja kindlasti suureks inspiratsiooniks enda karjäärivalikute tegemisel. Loengud aitasid tekitada suuremat pilti advokaadibüroode struktuuri ja toimimise kohta ning tekkis ka veendumus, millistes valdkondades on tulevikus huvi end proovile panna. Sain ka kogemuse, kuidas kiirelt advokaadibüroo töökeskkonnaga kohanduda. Täienes minu ingliskeelne sõnavara tehingute valdkonnas ja oskus orienteeruda ingliskeelsetes dokumentides.

Kas sa oskad kirjeldada Ellex Raidlat tööandjana? 

Minu hinnangul on Ellex Raidla tööandjana tipptasemel, seejuures kõrgelt hinnatud kogu õigusmaastikul, orienteeritud alati maksimaalsele tulemusele, kokkuhoidva tiimi ja sõbraliku töökeskkonnaga. Ellex Raidla on kindlasti büroo, kus on suurepärased karjääri- ja enesearenguvõimalused. Büroo pakub ka paindlikku töökorraldust ja konkurentsivõimelist töötasu.

Palun anna 3 head soovitust järgmistele praktikantidele? 

 1. Võtke praktikast kõik, mis võtta annab! Küsige aktiivselt küsimusi nii oma juhendajalt kui ka loengute käigus teistelt õigusekspertidelt. Seejuures küsige küsimusi, mis aitaksid tuua teis selgust, mis ameti ja valdkonnaga soovite tulevikus tegeleda.
 2. Olge õpihimulised, võtke iga antud ülesannet kui kingitust ehk võimalust end proovile panna ja areneda, ükskõik kui raske ka mõni ülesanne ei tundu. Nautige päevi täiel rinnal, sest praktika möödub märkamatult kiiresti.
 3. Väljuge oma mugavustsoonist ja olge avatud: suhelge julgelt kõigi õigusekspertidega, teiste praktikantidega ja ka tugitiimiga.

Kas ja kuidas mõjutas praktikaprogramm Sinu karjääri eesmärke või suunda? 

Praktikaprogrammi läbimine Ellex Raidlas tõi mulle palju selgust huvipakkuvate konkreetsete õigusvaldkondade osas ning kindlust karjäärivalikul, millisel positsioonil näen end tulevikus.

Millise kolleegiga tahaksid Sa üheks päevaks (ameti)kohad vahetada? 

Raske oleks valida ühte konkreetset kolleegi, kuid vahetaksin põnevusega kohad oma juhendajaga ehk Ellex Raidla partneriga Ermo Kosk või partneriga Risto Vahimets või partneriga Raino Paron.

Sinu lemmik: 

 1. suhtlusviis – kokkusaamine (eelistan alati suhtlemist silmast silma, sest see on parim suhtlusviis teise isiku emotsioonide mõistmiseks).
 2. mobiiliäpp – puudub, kuna armastan nutivaba olemist, käin sotsiaalmeedias harva, olen kirjutanud ka noorte nutisõltuvusest uurimistöö gümnaasiumis.
 3. lõõgastusmeetod – sport, sh eelkõige: tugev intervalli jooksmise trenn metsas, intensiivne HIIT või BodyCombat trenn.
 4. nädalapäev – reede
 5. vaba aja veetmise viis – perega ajaveetmine, sportimine ehk lõigu ja vastupidavuse jooksutreeningud metsas, samuti intensiivsed sisetreeningud MyFitness’i spordiklubis ehk rühmatreeningud HIIT, BodyAttack, BodyCombat; reisimine; tantsimine.

Sa oled meie ainukese praktikandina õppinud ja lõpetanud gümnaasiumi lisaks Eestile ka USA-s ja veel kuldmedaliga. Kuidas erines USA-s õppimine Eestis õppimisest?

USA-s õppimine erines Eestis õppimisest alljärgnevalt.

Rahvusvahelisus ja õpilaste arv – kui Eestis oleks tavakoolis rahvusvaheliste õpilaste olemasolu gümnaasiumis imekspandav, siis USA-s on see teatud osariikide piirkondade keskkoolides tavaline. Õpilaste arv USA keskkoolides varieerub suuresti piirkonniti ja mina käisin piirkonna ühes parimas keskkoolis, milles oli õpilaste arv üle 2000. Lisaks moodustub USA-s, erinevalt Eestist, keskkool 9.-12. klassi õpilastest.

Erinev õppekava, tunniplaani koostamine, klassi struktuur – USA-s õppides koosnes üks poolaasta neljast ainest, mis kordusid iga päev. Minu USA keskkoolis oli selline süsteem, et olid teatud kohustuslikud ained, mis tuli keskkooli jooksul võtta iga aasta ja väga suur hulk valikained ehk õpilane kujundas oma tunniplaani ise ning ühte klassi kui sellist ei eksisteerinudki, vaid igas tunnis võis olla erinev klassikoosseis. Valikained olid näiteks näitlemis-, tantsu-, orkestri, laulmis-, moedisaini-, klaveri-, vandenõuteooria arutelu, kriminaalõiguse ja ajakirjanduse tund, võimalus oli ka õppida erinevaid maailma keeli ja palju muud.

Aastaringne spordialade valik – Üks äärmiselt suur eelis USA keskkoolide puhul võrreldes Eestiga, on minu hinnangul väga lai valik spordialasid ja huviringe aastaringselt, mis kõik on õpilastele tasuta. See, kui tavaline on nende riigis noorte ühine sporditegevus aastaringselt, on muljetavaldav. Pakutavad spordialad olid näiteks krossijooks, cheerleading, jalgpall, ameerika jalgpall, vehklemine, golf, korvpall, sõudmine, purjetamine, võrkpall, jäähoki, kergejõustik, ujumine, sukeldumine, maadlus, jõutreening, pesapall, lacrosse, tennis, frisbee, ragbi, sulgpall, orienteerumine.

Hindamine – USA-s keskkoolides on väga tavaline see, et enne talve- ja suvevaheaega on kõigis ainetes (so neljas aines) vaheeksamid lisaks kontrolltöödele ja tunnikontrollidele.

Täname Sind silmapaistvuse eest praktikaprogrammi läbimisel ning soovime palju edu õpingutel!

Loe lähemalt Ellex Raidla karjääri- ja praktikavõimaluste kohta SIIN.