Ellex Raidla: Riigikohtu lahenditega jõudis lõpule haldusreformi oluline etapp

Neljapäeval, 19. oktoobril 2017 avaldatud Riigikohtu lahenditega jõudis haldusterritoriaalne reform sisuliselt lõpule ja sundliitmise vaidlustanud vallad saavad edasi minna igapäevase töö korraldamisega, ütles advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Arne Ots, kes nõustas haldusreformi vaidlustes vabariigi valitsust.
 
Kokku vaidlustas sundühendamise üle Eesti 17 valda. “Riigikohus menetles sundliitmise kaebusi kolmes osas ning eile saabus otsus neist viimase osas, millega võib lugeda haldusterritoriaalse reformi lõppenuks. Riigikohus jättis kõik sundühendamist puudutavad kaebused rahuldamata ning pidas valitsuse põhjendusi valdade ühendamiseks ammendavaks. Seega saavad omavalitsusüksuste valimiskomisjonid alates tänasest hakata valimistulemusi ametlikult välja kuulutama ning valimistulemuste väljakuulutamisega jõustuvad omavalitsusüksuste uued nimed ja piirid,” selgitas Ots.
 
213 omavalitsusüksuse asemel jääb Eestisse 79 valda ja linna. “See on oluline samm avalike teenuste parema kvaliteedi ja ühtlasema kättesaadavuse poole. Järgmiseks peavad uued omavalitsusüksused piiritlema, sisustama ja rahastama teenused, mida nad elanikele osutavad. Lõppenud haldusterritoriaalne reform ja sellega saavutatud omavalitsusüksuste suurem haldusvõimekus on eeldus, mis lubab omavalitsusel pakkuda ühtlasema kvaliteediga avalikke teenuseid,” sõnas Ots.
 
Vabariigi valitsust nõustasid haldusreformi vaidlustes Ellex Raidla meeskonnast Arne Ots, Jüri Raidla, Martin Raude ja Kristel Urke.
 
Ellex Raidla on Eesti kõrgeima reitinguga advokaadibüroo, mis kuulub juhtivasse Balti advokaadibüroode ühendusse Ellex. Büroo advokaadid on läbi aastate panustanud aktiivselt ka Eesti õigusloomesse, võttes osa enam kui 40 seaduse ja seaduseelnõu koostamisest. Ellex Raidla on ainus Eesti advokaadibüroo, mis on juhtiva rahvusvahelise reitingufirma Chambers & Partners poolt hinnatud kõrgeimas kategoorias nii tehingute kui ka vaidluste osas.
 
Meediakajastused samal teemal:
Loe lisaks meie kogemusest riigi- ja haldusementluse seadusega seotud valdkondades.