Ellex Raidla uus partner on dr. iur. Martin Käerdi

Meil on suur rõõm teada anda, et Ellex Raidla büroo omanikering on saanud väga väärikat täiendust – partneri positsiooni asub meie pikaaegne kolleeg ja Eesti eraõiguse üks parimaid asjatundjaid – Martin Käerdi. Käerdi on õigusteaduste doktor ning Eesti tuntumaid tsiviil- ja äriõiguse tippspetsialiste, kes on osalenud enam kui 40 olulise Eesti seaduse väljatöötamisel. Ta on ka Tartu Ülikooli eraõiguse osakonna tsiviilõiguse dotsent.
 
Martin hakkab juhtima büroo lepinguõiguse praktikagruppi ja nimetab oma töös peamise põneva väljakutsena praktika ja seaduste teoreetilise baasi võrdlemise ja seal tekkivate erisuste ja võimalike konfliktide leidmise. „Kui seadus on teatud aastad turul rakendust leidnud, ilmnevad mitmed detailid ja nüansid, mis praktikas ei tööta või on näiteks liiga laialivalguvad. Nendest praktilistest probleemidest läbi närimine ning aru saamine, milline asi vajab muutmist ning mida, vastupidi, ei tohiks torkida, asjade omavaheliste seoste nägemine ja arvesse võtmine – see on ilmselt selles töös see kõige keerulisem ja samas ka põnevam osa“, ütleb ta.
 
Lisaks sellele muudavad tema sõnul pildi kirjuks ka igapäevaselt lisanduvad EU regulatsioonid, mis sunnivad ettevõtteid nende tegevust reguleerivaid õigusnorme pidevalt ümber vaatama. „Näen oma peamise rollina nii büroos sees kui klienditöös just seda, et suudan kõikides äriõiguse valdkondades kiiresti orienteeruda ja seoseid luua. Mõistan ehk mõnevõrra paremini taustu, miks üks või teine seadus on just sel moel kirja saanud ja tean öelda, et vahel võib esialgu tühisena tundunud seadusesäte omada sootuks väga suurt kaalu“, ütleb ta.
 
Käerdi seadusloomeline töö sai alguse möödunud kümnendi alguses Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhatajana, mil ta osales paljude Eesti seaduste väljatöötamisel ning on aastate jooksul aidanud Eesti õigussüsteemi juurutada paljusid Euroopa Liidu õigusnorme. Ta on osalenud mitmete kaalukate seaduste väljatöötamisel, sh võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus (töögrupi juht), pankrotiseadus (töögrupi juht), pärimisseadus (töögrupi juht), asjaõigusseadus, äriseadustik, väärtpaberituru seadus, investeerimisfondide seadus, krediidiasutuste seadus, saneerimisseadus, töölepinguseadus jpt.
 
Mõningaid fakte Martini kohta:
  • Koostanud üle 40 seaduse ja üle 1000 lepingu
  • Õigusteaduse doktorikraad Freiburgi ülikoolist Saksamaalt
  • Tartu Ülikooli eraõiguse osakonna tsiviilõiguse dotsent
  • Alates 2005 Justiitsministeeriumi juures tegutseva vabade õiguselukutsete ja maksejõuetusõiguse ekspertnõukogu liige
  • 2002-2003 Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu ühinemisläbirääkimiste äriühinguõiguse sektori juhataja
  • Hobid: suusatamine, lugemine
  • Abielus, peres kasvab 3 last